17 Maig, 2019

Veray: “Ens comprometem a millorar la fiscalitat municipal mitjançant la rebaixa d’impostos i taxes”La candidata del PPC a l’alcaldia de Girona ha explicat que “la política fiscal s’ha de guiar pel criteri de què els diners on millor estan és a la butxaca de les persones”

Veray s’ha compromès a “rebaixar l’IBI un 10% i la taxa d’escombraries i de clavegueram un 20% a tots els gironins, així com a ampliar el percentatge de les bonificacions ja existents en alguns impostos i a crear-ne de noves”

La candidata Popular a l’alcaldia de Girona, Concepció Veray, ha explicat avui les propostes dels Populars sobre fiscalitat, i en aquest sentit ha dit que “ens comprometem a millorar la fiscalitat municipal mitjançant la rebaixa d’impostos i taxes”.

La candidata del PPC a l’alcaldia de Girona ha explicat que “la política fiscal s’ha de guiar pel criteri de què els diners on millor estan és a la butxaca de les persones”, i en aquest sentit Veray s’ha compromès a “rebaixar l’IBI un 10% i la taxa d’escombraries un 20% a tots els gironins, així com a ampliar el percentatge de les bonificacions ja existents en alguns impostos i a crear-ne de noves”.

La líder Popular ha desgranat algunes propostes concretes més en relació a la rebaixa fiscal que presenten i en aquest sentit ha explicat que “ampliarem la bonificació de l’IBI de l’habitatge habitual de famílies nombroses fins al 90%, així com també la subvenció equivalent per a les famílies monoparentals; i subvencionarem el 100% de l’import de l’IBI a aquelles parelles joves que adquireixin el seu primer habitatge, durant els dos primers anys”. A més, ha explicat la candidata Popular, “incentivarem als propietaris de pisos buits a la ciutat perquè els destinin a lloguer social a través de la borsa municipal d’habitatge, proporcionant-los més garanties, creant línies d’ajuts per a la rehabilitació i ampliant les bonificacions d’impostos i taxes”.

Així mateix, ha continuat explicant Veray, “establirem en l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana una bonificació de fins al 90% de la quota de l’impost, en les transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució d’usdefruit realitzades mitjançant herència a favor dels pares, fills o cònjuge”.  “I també subvencionarem el 20% de l’import de l’impost de vehicles de tracció mecànica als titulars amb acreditació de família nombrosa que necessitin vehicles amb una capacitat superior a cinc places i establirem una ajuda equivalent a l’impost de vehicles de tracció mecànica per a aquells treballadors autònoms que acreditin que treballen amb el seu propi vehicle; i reduirem les taxes per a l’ús dels equipaments esportius i culturals de la ciutat”, ha afegit.

I per tal d’ajudar els joves gironins i fomentar l’ocupació, la candidata Popular ha anunciat que “establirem bonificacions i rebaixes de les taxes municipals per a aquelles empreses de nova creació en què com a mínim el 50% dels socis o el 50% del capital siguin persones menors de 30 anys”.

Finalment, Veray ha assenyalat que “per tal d’informar més i millor a la ciutadania ens comprometem a fer arribar a cada contribuent una factura detallada de tots els tributs a pagar durant l’any i les possibilitats que tenen per fraccionar el seu pagament sense cost addicional”, i seguidament ha afegit que “enviarem anualment, el mes de gener, a tots els contribuents, una comunicació detallada amb la relació dels impostos i taxes que els afectin (IBI, IVTM, taxa de gestió de residus municipals i taxa de guals), amb tota la informació sobre el mateixos referent a les quotes que han de pagar (aplicació de bonificacions, terminis de pagament, forma de pagament) i amb tota la informació sobre els beneficis fiscals previstos a les ordenances municipals”.

 


Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!